Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van november 2013 laat een iets minder positief beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. De oordelen zijn iets verslechterd en een deel van de verwachtingen zijn iets minder optimistisch dan vorige maand.

Ondernemers wat negatiever over werkvoorraad

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode augustus – oktober toegenomen ten opzichte van de periode mei - juli. De productie is eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, verbeterde in november tot 93,1. Het oordeel van de ondernemers over de werkvoorraad is desondanks negatiever dan vorige maand. Het oordeel over de voorraden eindproduct verslechterde eveneens licht.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Hogere afzetprijzen verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers optimistischer dan een maand eerder. De ondernemers hebben dan ook optimistische verwachtingen over de productie in de komende drie maanden, maar wel minder sterk dan vorige maand. De inkopen bij hun leveranciers zullen eveneens blijven toenemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting stijgen, per saldo veertien procent van de ondernemers verwacht de prijzen te verhogen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers per saldo iets minder negatief dan in oktober.

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014