CO2 uitstoot door bedrijven in Nederlandse/buitenlandse handen

Globalisering beïnvloedt het milieu op verschillende manieren. De groei van de wereldwijde productie en het toenemend aantal transportstromen kan bijvoorbeeld tot toenemende vervuiling en meer gebruik van natuurlijke hulpbronnen leiden. Anderzijds kan de herplaatsing van productieactiviteiten die met globalisering gepaard gaat, leiden tot efficiëntere productieprocessen die minder belastend zijn voor het milieu.

In 2008 bedroeg de CO2 uitstoot door bedrijven in Nederland 168 Mton. Daarvan kwam 62 procent op het conto van bedrijven in Nederlandse handen en 38 procent op dat van bedrijven in buitenlandse handen. Het aandeel van de buitenlandse bedrijven in de CO2 uitstoot verschilde sterk per bedrijfstak; in de tuinbouw was het klein maar in het luchtvervoer was het juist erg groot.

De CO2 uitstoot door Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland bedroeg 138 Mton in 2008. Driekwart van deze uitstoot vond plaats buiten de Europese Unie (EU27). En 32 procent van deze buitenlandse uitstoot was in de Verenigde Staten en Canada. Het waren vooral bedrijven in de chemie en de delfstoffenwinning die hier verantwoordelijk voor waren.