Ruim een half miljoen werklozen in 2012

Het werkloosheidspercentage kwam in 2012 uit op 6,4. Een jaar eerder was dat nog 5,4. Zowel bij mannen als bij vrouwen is de werkloosheid toegenomen. Onder jongeren is de werkloosheid het hardst gestegen.

Werkloosheid bijna even hoog als in 2005

In 2012 waren gemiddeld 507 duizend personen werkloos. Dat is 6,4 procent van de totale beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage was vorig jaar bijna even hoog als tijdens het vorige piekjaar 2005, toen de werkloosheid 6,5 procent bedroeg. Vergeleken met 30 jaar geleden is de werkloosheid echter relatief laag. Tijdens de recessie begin jaren tachtig liep het werkloosheidspercentage op tot bijna 11 procent. Er waren toen 585 duizend personen werkloos.

Werkloosheidspercentage, jaarcijfers

Werkloosheidspercentage, jaarcijfers

Werkloosheid zowel bij mannen als vrouwen toegenomen

De werkloosheid is vorig jaar zowel bij mannen als bij vrouwen toegenomen. In 2012 was gemiddeld 6,3 procent van de mannen in de beroepsbevolking werkloos. Bij de vrouwen was dat 6,6 procent. De afgelopen jaren is de werkloosheid onder mannen sterker gestegen dan onder vrouwen. Hierdoor zijn de werkloosheidspercentages van mannen en vrouwen steeds dichter bij elkaar komen te liggen. In 2008 bedroeg het verschil nog 1,5 procentpunt.

Werkloosheidspercentage naar geslacht, jaarcijfers

Werkloosheidspercentage naar geslacht, jaarcijfers

Werkloosheid onder jongeren het hardst gestegen

In alle leeftijdsgroepen waren er meer werklozen dan een jaar eerder. Vooral onder jongeren (15 tot 25 jaar) is de werkloosheid vorig jaar fors opgelopen. Hun werkloosheidspercentage steeg van 9,8 in 2011 naar 12,6 in 2012. De werkloosheid onder jongeren was ruim twee keer zo hoog als onder de 25- tot 45-jarigen (5,9 procent) en de 45- tot 65-jarigen (5,4 procent).

Werkloosheidspercentage naar leeftijd, jaarcijfers

Werkloosheidspercentage naar leeftijd, jaarcijfers

Marian Driessen

Bron: StatLine,