Europese economie licht gegroeid

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal van 2011 met 1,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met het voorgaande kwartaal groeide de economie met 0,2 procent. De economie van de gehele Europese Unie van 27 landen groeide in het derde kwartaal een fractie sneller dan de eurozone (1,3 procent). In een aantal landen, waaronder Nederland, kromp de economie. De krimp van de Nederlandse economie bedroeg -0,2 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal.

Franse economie herstelt, Duitse groei duurt voort

De Franse economie noteerde in het derde kwartaal een groei van 0,4 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal (1,4 procent jaar op jaar). Door een lichte krimp in het tweede kwartaal lag een Franse recessie op de loer, maar deze is voorlopig afgewend door een opleving van de consumptie door huishoudens en de overige bestedingen. Ook in Duitsland was de consumptie door huishoudens een belangrijke pijler onder de economische groei. Hier kwam de kwartaal-op-kwartaalgroei uit op 0,5 procent, terwijl ten opzichte van het voorgaande jaar een groei van 2,5 procent werd geboekt. Naast de consumptie droegen ook de investeringen en de export in belangrijke mate bij aan de Duitse groei. Het grootste verschil met de economische ontwikkeling in Nederland is dat in Frankrijk en Duitsland de binnenlandse markt de groei omhoog stuwt, terwijl consument en overheid de economie in Nederland afremmen.

Bruto binnenlands product Europese landen

 Bruto binnenlands product Europese landen
 
Portugese en Griekse economie blijven krimpen

Nederland was niet het enige Europese land met matige groeicijfers. Met name in Griekenland, Ierland, Denemarken, Portugal en Cyprus kromp de economie stevig. Vooral Deense economie stelde teleur, met een krimp van 0,8 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Naast Nederland, was er in België, Tjechië, Spanje en Slovenië was er sprake van een lichte krimp ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, of nulgroei. De Portugese economie kromp met 0,6 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. De Griekse economie kromp met 5,0 procent ten opzichte van een jaar eerder (geen kwartaal-op-kwartaalgroei bekendgemaakt).

Bruto binnenlands product binnen en buiten Europa

Bruto binnenlands product binnen en buiten Europa

Japanse economie herstelt van aardbeving

Net als in Frankrijk en Duitsland, zorgde de consumptie ook in de Verenigde Staten voor positieve groeicijfers. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal kwam de Amerikaanse economische groei uit op 0,5 procent (1,5 procent jaar op jaar). De Japanse economie groeide nog sneller, met een kwartaal-op-kwartaalgroei van 1,5 procent. De forse groei alhier stond in het teken van het herstel na de tsunami van maart dit jaar. De Japanse economie lag in het derde kwartaal op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De Chinese economie, ten slotte, bleef ook in het derde kwartaal hard doorgroeien met 2,3 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder groeide de economie er met 9,1 procent.

Meer internationale economische cijfers vindt u op de website van Eurostat.