Herstel investeringen ten opzichte van 2010

De investeringen zijn in het tweede kwartaal van 2011 met 4,8 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar de groei was aanzienlijk minder dan in het eerste kwartaal.

Ontwikkeling bruto-investeringen

Ontwikkeling bruto-investeringen

Investeringen stijgen verder

De totale investeringen in vaste activa zijn in het tweede kwartaal gegroeid met 4,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het eerste kwartaal stegen de investeringen echter met 10,1 procent veel sterker. Dit kwam met name door een erg hoge groei van de bouwproductie, vooral veroorzaakt door de relatief zachte winter. De verlaging van het btw-tarief voor verbouwingswerkzaamheden van 19 procent naar 6 procent heeft in de eerste twee kwartalen van 2011 ook een positief effect gehad op de investeringen in woningen.

Stijgingen over de hele linie

De investeringen in woningen groeiden in het tweede kwartaal met ongeveer 5 procent. In bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouw werd er respectievelijk 1,8 procent en 2,1 procent meer geïnvesteerd. De investeringen in vervoermiddelen stegen in het tweede kwartaal met 8,1 procent en de investeringen in machines en installaties met 9,8 procent. De investeringen in computers namen licht af.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.