Export van Nederlandse goederen blijft hoog

In het eerste kwartaal van 2011 was de uitvoer van goederen en diensten 7,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is een flinke vermindering van de groei in vergelijking met de voorgaande kwartalen. Deze daling komt vooral door de minder snel stijgende wederuitvoer en door een minder spectaculaire groei in de internationale dienstenhandel. De groei van de goederenuitvoer uit Nederlandse productie blijft nog wel hoog. De invoer van goederen en diensten steeg met 7,2 procent.

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Wederuitvoer stijgt minder snel

De totale uitvoer van goederen nam in de eerste drie maanden van 2011 toe met 7,4 procent. De uitvoer in goederen kan worden verdeeld in wederuitvoer en uitvoer uit Nederlandse productie. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. De wederuitvoer nam met ruim 8 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is duidelijk minder dan de groei in de voorgaande kwartalen. De uitvoer uit Nederlandse productie, die een grotere bijdrage levert aan de Nederlandse economie, groeide met 6,6 procent. Vooral goederen uit de delfstoffen, textiel, metaal en transportmiddelenindustrie werden flink meer uitgevoerd.

Matige groei bij internationale handel in diensten

De export van diensten groeide in het eerste kwartaal met 5,6 procent terwijl de invoer van diensten een groei van 5,9 procent liet zien. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2010 bleef de groei van de export van diensten achter, terwijl die van de import van diensten toenam.

Ruilvoet verslechterd

In het eerste kwartaal van 2011 namen de prijzen van de invoer iets meer toe dan de prijzen van de uitvoer. Hiermee was er een lichte verslechtering van de (interne) ruilvoet, de verhouding tussen de invoer- en de uitvoerprijzen.

Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.