Bedrijfsopbrengsten kantines vervijfvoudigd

Kantines en cateraars hebben de bedrijfsopbrengsten tussen 1988 en 2007 vervijfvoudigd. In de horeca als geheel verdrievoudigden de bedrijfsopbrengsten in diezelfde periode. De enorme opbrengststijging bij kantines en cateraars komt vooral doordat bedrijven hun cateringactiviteiten steeds vaker uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven. 

Bedrijfsopbrengsten, 1988-2007

2009-tijdreeks-bedrijven-g1

Tijdreeks horeca over meer jaren

Een vergelijking van deze bedrijfsopbrengsten over een grotere tijdspanne was tot voor kort niet goed mogelijk. Het CBS maakt al decennialang jaarlijks Productiestatistieken (PS), die onder meer deze gegevens bevatten, maar door de jaren heen zijn om verschillende redenen trendbreuken ontstaan. Ook waren de gegevens van sommige jaren beperkt. Doordat de gegevens niet meer op elkaar aansloten, werden de PS-cijfers in aparte tabellen gepubliceerd. Om dit op te lossen zijn voor de belangrijkste variabelen uit de PS voor zover mogelijk doorlopende reeksen samengesteld vanaf 1987. De breuken die in de originele data zaten, zijn gerepareerd met diverse methoden. Deze breuken en reparatiemethoden worden beschreven in de beknopte onderzoeksbeschrijving.

Bedrijfsopbrengsten kantines en cateraars

2009-tijdreeks-bedrijven-g2

Bedrijfsopbrengsten horeca

2009-tijdreeks-bedrijven-g3

Andere gegevens en andere branches

Reeksen zoals hier gepresenteerd voor de horeca zijn ook gemaakt voor andere belangrijke financiële en arbeidsgegevens. Eveneens zijn soortgelijke gegevens samengesteld voor de volgende branches:
- detailhandel
- groothandel
- handel en reparaties van auto’s en motorfietsen
- architecten en ingenieursbureaus 
- accountants, boekhoudbureaus en belastingadviesbureaus
- computerbranche
- reclamebureaus
- transportbranche.

De door de tijd vergelijkbare reeksen zijn nu te vinden op StatLine.

Tessa de Wit