Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van september 2008 laat een negatieve stemming zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. De orderontvangsten zijn in augustus afgenomen en de oordelen blijven flink negatief. Voor de komende maanden zijn de ondernemers ook pessimistisch in hun verwachtingen.

Negatieve oordelen

De ondernemers zagen in augustus flink lagere orderontvangsten ten opzichte van een maand eerder. Het oordeel over de orderontvangsten is dan ook flink verslechterd. De index orderpositie is eveneens gedaald en komt uit op 101,7 (juli 2000=100). Het oordeel over de totale orderpositie is verder verslechterd en het oordeel over de buitenlandse orderpositie was onveranderd negatief. Het oordeel over de voorraad gereed product is verder verslechterd. De stemming in de branche is in 2008 duidelijk aan het verzwakken.

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in augustus een gelijke productie ten opzichte van een maand eerder. Ze voorzien voor de maanden september tot en met november een afname in de productie. De branche is verder overtuigd van een stijging van de afzetprijzen de komende maanden. De ondernemers verwachten per saldo een afname in de personeelssterkte.

Verwachting voor september tot en met november 2008

Verwachting voor september tot en met november 2008