Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeThema's > Thema's

Thema's

Het CBS presenteert zijn cijfers en publicaties volgens een thema-indeling. Deze is op de website en in de statistische databank StatLine hetzelfde. Ieder thema vormt een afgerond geheel.

Een themapagina bestaat uit vijf onderdelen:

  • Nieuw (het recentste materiaal)
  • Cijfers (voorgeselecteerde tabellen uit de StatLine databank)
  • Publicaties (persberichten, artikelen, boeken)
  • Methoden (begrippen, classificaties, dataverzameling)
  • Over dit thema (de inhoud van het thema en de beschikbare gegevens)

Daarnaast zijn er zogeheten dossiers. Deze zijn thema-overstijgend en bieden de belangrijkste informatie die het CBS heeft over een specifiek onderwerp, zoals Nederland regionaal of allochtonen. De opzet van de dossiers is hetzelfde als die van de themapagina’s.