Informele hulp: wie doet er wat?

In de SCP-publicatie Informele hulp: wie doet er wat? beantwoordt het SCP vragen over de omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning. Om dit inzicht te krijgen, heeft CBS in samenwerking met het SCP een enquête gehouden onder ruim 7.000 Nederlanders. Doel van dit onderzoek is om de omvang van de informele hulp (zowel mantelzorg als vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning) vast te stellen en te achterhalen wat de kenmerken zijn van deze hulp(verleners). De publicatie vindt u op de website van het SCP.