In 2001 verschenen boek

7-12-2009 15:00

Boek dat in 2001 over onderwijs is verschenen:

  • Jaarboek onderwijs in cijfers 2001

Van bovenstaande publicatie is momenteel uitsluitend een papieren versie beschikbaar. Er wordt naar gestreefd om deze in de toekomst ook in elektronische vorm aan te bieden.