No. 4 2005. Resultaten van de Conjunctuurenquête bij het bedrijfsleven in de Gemeenschap.

Ebooks:

Maandelijks wordt door het CBS, in opdracht van de Europese Commissie in Brussel, conjunctuuronderzoek gedaan in de industrie. De resultaten van die enquêtes worden gepubliceerd in samenhang met de uitkomsten van de andere lidstaten van de Europese Unie.Dit is een uitgave van de Europese Commissie.