Rechtspraak in Nederland 2003

 Rechtspraak in Nederland 2003

De publicatie Rechtspraak in Nederland geeft statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. De gegevens gaan over de activiteiten van rechtbanken (inclusief sector kanton), gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook het openbaar ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau komen aan bod. Rechtspraak in Nederland 2003 doet verslag van de periode 1995 tot en met 2003. De informatie is bedoeld voor het onderwijsveld, de beroepsgroepen op het gebied van de juridische organisatie en dienstverlening evenals beleid en wetenschap.

De nieuwe editie bevat een beschrijving van het juridische bedrijf en de ontwikkelingen daarin. Verder komen aan de orde cijfermatige trends op de traditionele rechtsgebieden: burgerlijk, bestuurs- en strafrecht. Ook de uitgaven, de inkomsten en het personeel van openbaar ministerie en rechtspraak komen aan bod. De statistische informatie omvat verder o.a.:

 • Kinderbeschermingsmaatregelen (voogdij, ondertoezichtstelling en adoptie);
 • Belastingrechtspraak;
 • Asielverlening;
 • Wet Mulder (vooral verkeersovertredingen);
 • HALT en jeugdstrafrecht;
 • Doorlooptijd strafprocedures
 • Bijzondere procedures als herziening, gratie en uitlevering.

Ten slotte wordt dieper ingegaan op:

 • Arbeid en ontslag in Nederland (burgerlijk recht);
 • Insolventies in Nederland (burgerlijk recht);
 • Nationale ombudsman (bestuursrecht);
 • Schadevergoeding aan ex-verdachten in Nederland (strafrecht).

De publicatie wordt afgesloten met een begrippenlijst van juridische termen.

Kengetal: W-37
ISBN: 90-357-2599-9
Prijs: 19,40

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.