Aflevering 6: Van plankgasboer tot hobbyboer

Thumbnail CBS Podcast.
In de zesde aflevering van Cijfers voor iedereen gaat Liesbeth Staats in gesprek met Cor Pierik landbouweconoom en woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor boerenzaken. Cor is niet alleen een man van de feiten, maar zelf ook boer. Hij is veehouder in Genemuiden en woont aan de rand van een Natura 2000 gebied. Liesbeth bevraagt Cor over de voortschrijdende schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Een gesprek over groene woestijnen, de boer als exportkampioen en een toekomstbestendige landbouw.

Podcast Cijfers voor iedereen

Cijfers voor iedereen is een serie podcasts waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een actueel thema belicht met de deskundigheid van zijn experts. Liesbeth Staats, journalist en programmamaker, bevraagt onze statistici elke maand over de cijfers achter het maatschappelijk debat. Ons doel is het maatschappelijk debat laden met feiten, cijfers en duiding om zo desinformatie te voorkomen. Immers: voor wat feitelijk gebeurt.