Onderzoek houdbaarheid woonlandfactorberekening

Omslag Onderzoek houdbaarheid woonlandfactorberekening
Is de berekeningswijze van de bijdrage voor gezondheidszorg door Nederlanders wonend in het buitenland houdbaar?
Nederlanders die wonen in een land waar een verdrag mee is gesloten (EU en enkele andere landen) gebruiken de zorg in dat land, maar betalen de bijdrage daarvoor aan Nederland. De woonlandfactor is de verhouding tussen de zorglasten in het buitenland en de zorglasten in Nederland ten laste van de sociale zekerheid. De bijdrage aan Nederland bestaat dan uit de premie zorgverzekering plus de inkomensafhankelijke bijdragen zorgverzekering en wet langdurige zorg keer die factor. De berekening van die factor is niet meer mogelijk op de oude manier. Het huidige alternatief en een aantal andere alternatieven is onderzocht.