AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en branche, 1e kw 2018-2019

uitstroom werknemers
Aantallen uitgestroomde werknemers (1e kwartaal 2019) en werknemers (1e kwartaal 2018) naar leeftijdsgroep en branche op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal.

Deze tabel bevat aantallen uitgestroomde werknemers (1e kwartaal 2019) en werknemers (1e kwartaal 2018) naar leeftijdsgroep en AZW branche.

Er wordt gekeken naar de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; dit zijn alle branches binnen zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.

Uitstroom en werknemers beslaan andere perioden om de aansluiting met het eerder publiceerde product ‘AZW-smal: Mobiliteit zorg en welzijn leeftijd 2010-2019’ te behouden. Verdere toelichting bij deze keuze is te vinden in de tabeltoelichting in het document.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)’