Kinderen van tweede generatie ouders, 1 januari 2018

Deze publicatie bevat informatie over de kinderen (tot 50 jaar) van de tweede generatie personen met een migratieachtergrond naar leeftijd en de achtergrond van de ouders op 1 januari 2018.

Personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn en van wie minstens één van beide ouders van de tweede generatie is, worden gekenmerkt als de kinderen van tweede generatie personen met een migratieachtergrond, in deze maatwerktabellenset verder aangeduid als kinderen van tweede generatie ouders. Zij hebben zelf geen migratieachtergrond en worden in andere onderzoeken ook wel de ‘derde generatie’ genoemd.

Omdat bij personen die ouder dan 50 jaar zijn zeer vaak het geboorteland van de grootouders en daarmee de achtergrond van de ouders niet bekend is, wordt in deze tabellenset alleen de grootte van de groep kinderen van de tweede generatie weergegeven tot de leeftijd van 50 jaar.

Deze cijfers zullen elke twee jaar worden geüpdatet. De maatwerktabellenset is de opvolger van de StatLinetabel Bevolking; niet-westerse derde generatie, 2000-2012. Het aantal herkomstgroepen is sterk uitgebreid, de populatie is beperkt tot personen onder de 50 jaar en de berekeningsmethodiek is gewijzigd.