Eigendomsverhoudingen woningmarkt 2016

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Woningvoorraadmutaties naar eigendom en eigendomsstatusontwikkeling, Nederland, provincie, COROP, postcode (PC4) en gemeente, 2016

Maatwerkbestanden (CSV) op landelijk, provincie-, COROP-, PC4- en gemeenteniveau over:

  • Woningvoorraadmutaties naar eigendom in 2016;
  • Eigendomsstatusontwikkeling in 2016.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.