Eigendomsverhoudingen woningmarkt 2016

Woningvoorraadmutaties naar eigendom en eigendomsstatusontwikkeling, Nederland, provincie, COROP, postcode (PC4) en gemeente, 2016

Maatwerkbestanden (CSV) op landelijk, provincie-, COROP-, PC4- en gemeenteniveau over:

  • Woningvoorraadmutaties naar eigendom in 2016;
  • Eigendomsstatusontwikkeling in 2016.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.