Zwangerschap onder vrouwen in het mbo 2012/’13-2014/’15

Maatwerktabellen over zwangerschap onder mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/'14 en 2014/'15.
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Departementaal DataCentrum (DDC) tabellen samengesteld over zwangerschap onder mbo deelnemers. Het DDC is een samenwerking tussen OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Downloads