Arbeidsongeschiktheid en sterfte, 2006-2016

Sterftecijfers van personen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en in de periode 2006-2016 gebruik hebben gemaakt van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Dit onderzoek brengt personen in beeld die in de periode 2006-2016 gebruik hebben gemaakt van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krachtens de WIA, alsook de sterftegevallen vanuit deze populatie. De WIA bestaat uit de uitkeringen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De populatie en de bijbehorende sterftegevallen worden uitgesplitst naar geslacht, mate van arbeidsongeschiktheid, instroomperiode en verschillende inkomensklassen.
Opdrachtgever: Triple A – Risk Finance