Aan het werk met re-integratieondersteuning, driemeting (definitieve cijfers)

Maatwerktabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning.Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)