Inkomens van hoger opgeleiden

Deze tabellen bevatten gegevens over het inkomen van personen met een hbo- of wo-opleiding, naar leeftijd en huishoudenssamenstelling. De uitkomsten zijn berekend op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hebben betrekking op 2000.

Tabellen inkomens hoger opgeleiden

Toelichting op de uitkomsten