Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

Afkortingen

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau 

EC

Europese Commissie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

HEQ

Hoge energiequote

LARI

Laag residueel inkomen

LEK

Lage energiekwaliteit

LEKWI

Lage energiekwaliteit en weinig investeringsmogelijkheden

LIHE

Laag inkomen en hoge energierekening

LILEK

Laag inkomen en lage energiekwaliteit

ZLEK

Zeer lage energetische kwaliteit