ESB-artikel: Arbeidsdeelname en kosten kinderopvang

Doordat ouders in de periode 2009–2013 meer hebben moeten bijdragen aan de kosten van formele kinderopvang, is de consumptie van deze vorm van kinderopvang afgenomen. De grotere eigen kinderopvangbijdrage van ouders ging echter niet samen met een significante afname in de arbeidsparticipatie en het aantal gewerkte uren.
Dit artikel is verschenen in ESB op 12 februari 2015.