Faillissementen oorzaken en schulden 2015

In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een onderzoek dat CBS in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft verricht naar de oorzaken en schulden van in 2015 beëindigde faillissementen. De opzet van het onderzoek is zoveel mogelijk vergelijkbaar gehouden met die van eerdere CBS-studies naar oorzaken en schulden van beëindigde faillissementen

Een belangrijk verschil met de voorgaande CBS-onderzoeken is dat voor zowel ‘bedrijven en instellingen’ als voor natuurlijke personen een gestratificeerde aselecte steekproef is toegepast, met uitzondering van ‘bedrijven en instellingen’ met meer dan 100 werkzame personen; deze zijn alle onderzocht. De resultaten van dit onderzoek blijven volledig vergelijkbaar met die van eerdere CBS-studies.

In vergelijking met voorgaande CBS-studies zijn ook de ‘omstandigheden’ gewijzigd, waaronder het onderzoek is uitgevoerd. Zo zijn diverse voor dit onderzoek relevante wijzigingen in regelgeving opgetreden, is het economisch klimaat anders dan een aantal jaren geleden en zette een aantal trends door, zoals de opkomst van flex bv’s en de flexibilisering van arbeid. Het mogelijke effect van deze ontwikkelingen op de uitkomsten van dit onderzoek is niet onderzocht.