Niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Niet-beroepsbevolking: bijna 9 op de 10 zochten niet en zijn niet beschikbaar

De bijna 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het derde kwartaal van 2015 bestond de derde groep, degenen die niet recent gezocht hebben en niet direct beschikbaar zijn, uit bijna 3,3 miljoen personen. Dat is 86 procent van de totale niet-beroepsbevolking. Daarmee vormen zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking.

Iets minder personen zochten niet en waren niet beschikbaar

In het derde kwartaal van 2015 waren er in totaliteit iets minder mensen dan het jaar ervoor die niet recent naar werk hebben gezocht en hiervoor ook niet direct beschikbaar zijn. Naar leeftijd en onderwijsniveau waren er grotere verschillen. Laagopgeleiden en 55- tot 65-jarigen lieten een afname zien. Het aantal 65-plussers dat niet recent gezocht heeft en ook niet direct beschikbaar is, steeg juist met 50 duizend. Ook hoogopgeleiden behoorden vaker dan een jaar eerder tot deze groep.

Personen van 15 tot 75 jaar die niet recent gezocht hebben naar werk en niet direct beschikbaar zijn

Personen van 15 tot 75 jaar die niet recent gezocht hebben naar werk en niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken