Wel in de afgelopen zes maanden naar werk gezocht

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. Zij zijn in de afgelopen vier weken weliswaar niet op zoek geweest naar werk, maar wel in de afgelopen zes maanden. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

Drie op de tien niet-actief zoekenden zochten wel in afgelopen zes maanden

In het vierde kwartaal van 2014 waren er 266 duizend personen die betaald werk wilden voor twaalf uur of meer per week en hiervoor ook op korte termijn beschikbaar waren, maar die gedurende de afgelopen vier weken niet naar werk hadden gezocht. Van deze personen zochten er 81 duizend wel in de afgelopen zes maanden. Dit waren er 8 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2013. Het aandeel niet-actief zoekenden dat wel de afgelopen zes maanden had gezocht, lag hiermee op 30 procent. Dit aandeel is iets kleiner dan een jaar eerder in het vierde kwartaal.

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen, maar die de afgelopen vier weken niet naar werk gezocht hebben

wel gezocht in afgelopen 6 maanden

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen, maar die de afgelopen vier weken niet naar werk gezocht hebben, naar persoonskenmerken, 4e kwartaal 2014

Personen van 15 tot 65 jaar die werk voor twaalf uur of meer per week willen, op korte termijn kunnen beginnen, en de afgelopen vier weken niet maar de afgelopen zes maanden wel gezocht hebben

StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht