Realisaties overige industrie: meubelindustrie

In september 2013 heeft de meubelindustrie 13 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren zowel het productie- als het omzetvolume kleiner. De branche deed haar producten duurder van de hand in vergelijking met september vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (september 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (september 2013)

Omzet en afzet omlaag

In september 2013 lag de omzet van de meubelindustrie 13 procent onder het niveau van september vorig jaar. Op de exportmarkt nam het bedrag aan verkopen met bijna 5 procent af, terwijl in eigen land de afname 15 procent was. In september stegen de verkoopprijzen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. September kende een werkdag meer dan september 2012. De afzet per gemiddelde werkdag lag hiermee 18 procent onder het niveau van september 2012. In het binnenland nam het verkoopvolume met 20 procent af,  op de exportmarkt werd 10 procent minder verkocht.

In het derde kwartaal van 2013 was de omzet van de branche bijna 9 procent lager dan die van een jaar eerder.

Afzetprijs blijft stijgen

In september 2013 was de afzetprijs van de meubelindustrie 1 procent hoger dan een jaar eerder. De producenten verhoogden hun prijzen voor de binnenlandse markt een fractie meer dan die voor de buitenlandse markt.

De prijsontwikkelingen in het derde kwartaal 2013 waren vergelijkbaar met die van de maand september.

Productie minder

De meubelindustrie heeft in september 13 procent minder geproduceerd in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

In het derde kwartaal van 2013 was de productie 7 procent lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In december (verslagmaand oktober 2013) worden de realisaties in de hout- en bouwmaterialenindustrie behandeld.

Branche                                                 Verslagmaand

Hout- en bouwmaterialenindustrie         oktober 2013, februari 2014, juni 2014

Textiel-, kleding- en lederindustrie         november 2013, maart 2014, juli 2014

Papier- en grafische industrie               december 2013, april 2014, augustus 2014

Meubelindustrie                                      januari 2014, mei 2014, september 2014