Monitor prijzen commerciële dienstverlening tweede kwartaal 2012

  • Prijsindex commerciële dienstverlening vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar
  • Opnieuw prijsstijging bij vervoer en opslag
  • Daling prijzen in informatie en communicatiesector zet door
  • Prijzen van notarissen en makelaars onder druk door economische malaise

In het tweede kwartaal van 2012 lagen de prijzen van de commerciële dienstverlening 0,1 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2011. In het eerste kwartaal van 2012 waren de prijzen nog 0,2 procent lager dan een jaar eerder. Binnen de commerciële dienstverlening laten de sectoren en branches verschillende prijsontwikkelingen zien.

Prijsontwikkeling commerciële dienstverlening

Prijsontwikkeling commerciële dienstverlening

Prijsstijging bij vervoer en opslag

In de sector vervoer en opslag waren in het tweede kwartaal van 2012 de prijzen 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. Net als vorige kwartalen wordt de prijsstijging in de transportsector onder andere veroorzaakt door de gestegen brandstofkosten.

Prijsdaling bij informatie en communicatie

De prijzen in de sector informatie en communicatie lagen in het tweede kwartaal 1,6 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2011. Deze daling werd onder andere veroorzaakt door een prijsdaling van 3,3 procent in de IT-branche. Steeds meer IT-dienstverleners moeten concurreren op prijs om opdrachten te verkrijgen en in de IT worden de investeringen uitgesteld vanwege de economische malaise. De omzet van de IT-dienstverleners daalde met 1,8 procent minder hard.

Prijzen van notarissen en makelaars gedaald

In het tweede kwartaal van 2012 lagen de prijzen in de sector vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten 1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2011. De onderliggende branches lieten een wisselend beeld van de prijsontwikkelingen zien. Door de malaise op de huizenmarkt zijn er sterke prijsdalingen zichtbaar bij notariële diensten en makelaarsdiensten. De prijzen van notariële diensten waren 3,8 procent lager dan een jaar geleden, en die van makelaarsdiensten 4,7 procent. De prijzen van architecten staan ook onder druk en daalden met ruim 1 procent als gevolg van de malaise in de bouw. Dit komt ook tot uiting in de omzet van de architecten. Deze daalde met 2,8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011.

Prijsontwikkeling notarissen, architecten en makelaars

Prijsontwikkeling notarissen, architecten en makelaars

Prijzen administratieve en ondersteunende dienstensector stijgen licht

De prijzen in de administratieve en ondersteunende dienstensector waren 0,7 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2011. Deze stijging is het gevolg van een doorberekening van de Cao-loonontwikkeling in de onderliggende branches.

Ömer Eryigit

Bron: