Realisaties overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in februari 2012 lager dan een jaar eerder. Ook lagen de afzet en productie per gemiddelde werkdag ver onder het niveau van dezelfde maand een jaar eerder. In februari werden de producten tegen een hogere prijs verkocht.

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2012)

Omzet en afzet flink afgenomen

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie is in februari 2012 met 13 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Op de binnenlandse markt nam het bedrag aan verkopen met 19 procent af, op de exportmarkt werd 6 procent meer omgezet. Februari telde in 2012 een werkdag meer dan in 2011. Dit had een positief effect op de omzet. In februari werd de omzetdaling bijna geheel gedragen door een kleiner verkoopvolume, terwijl een hogere prijs juist een positieve invloed had. Per gemiddelde werkdag was de afzet maar liefst 19 procent kleiner.

Beide onderliggende branches hadden in februari 2012 een omzetafname vergeleken met februari verleden jaar. In de houtindustrie lag het bedrag aan verkopen ruim 7 procent onder het niveau van dezelfde maand het jaar ervoor. In de bouwmaterialenindustrie was de omzetafname 16 procent.

Producten duurder

De producten van de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in februari 2012 ruim 2 procent duurder dan in februari 2011. Binnen de landsgrenzen steeg de prijs een fractie harder dan erbuiten.

De prijsontwikkelingen van de onderliggende branches ontliepen elkaar niet veel. Bij de subbranche houtindustrie stegen de prijzen op de exportmarkt twee keer zo hard (+3,5 procent) als in eigen land. Bij de subbranche bouwmaterialenindustrie was dit omgekeerd.

Productie neemt fors af

Het productievolume van de branche was in februari 2012 per gemiddelde werkdag 22 procent lager dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In mei 2012 (verslagmaand maart 2012) worden de realisaties in de textiel-, kleding- en lederindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2012, juli 2012, november 2012

Papier- en grafische industrie               april 2012, augustus 2012, december 2012

Meubelindustrie                                      mei 2012, september 2012, januari 2013

Hout- en bouwmaterialenindustrie         juni 2012, oktober 2012, februari 2013