Personen met een uitkering per gemeente

Deze visualisatie toont per gemeente het aantal personen met een uitkering per 1000 personen van de bevolking van 15 jaar tot AOW leeftijd (de potentiële beroepsbevolking). Hiermee zijn verschillen tussen de gemeenten in gebruik van de sociale zekerheid in kaart te brengen.

U heeft javascript en de laatste versie van de Flash plugin nodig.

Toelichting

Iedere cirkel staat voor een soort uitkering. Door te klikken op een cirkel verschijnt een menu waarin drie keuzes mogelijk zijn:

 • De soort uitkering
 • De grenswaarde
 • De kleur van de cirkel.

De visualisatie biedt de mogelijkheid om voor maximaal drie uitkeringssoorten (bijvoorbeeld bijstand, WW en Wajong) het relatieve aantal uitkeringen in te stellen. De grenswaarde is standaard ingesteld op het gemiddelde voor Nederland. De gemeenten die aan de grenswaarde voldoen, worden vervolgens in de gekozen kleur op de kaart weergegeven.

De overlappende kleuren in de cirkels geven aan wanneer gemeente(n) aan twee of meer selecties voldoen. Door te klikken op de overlap van de cirkels verschijnt een venster waarin de kleur van de overlap gekozen kan worden.

Boven in de viualisatie kunt u de periode kiezen waarop de gegevens betrekking hebben. Deze staat standaard op de meest recente periode.

Rechtsboven staan drie iconen. Hiermee is het mogelijk:

 • De visualisatie te embedden in uw eigen website
 • De getoonde kaart op te slaan als pdf
 • De visualisatie schermvullend te maken.

In het kader linksonder in de visualisatie kunt u altijd de grenswaarde (het gemiddelde) van totaal Nederland terugvinden.

In de visualisatie zijn de volgende soorten uitkeringen weergegeven:

 1. Totaal: Personen met een werkloosheids, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering
 2. AO: Arbeidsongeschiktheid (Totaal van WAO, WIA, WAZ en Wajong)
 3. WAO:  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 4. WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 5. Wajong:  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 6. WW:  Werkloosheidswet
 7. Bijstand: Totaal van WWB, IOAW, IOAZ, WWIK, Bbz

Als gevolg van geringe populatieverschillen kunnen de cijfers iets afwijken van cijfers elders op de website.

Cijfers over personen met een uitkering zijn te vinden op StatLine Personen met een uitkering naar regio