Realisaties overige industrie: meubelindustrie

De meubelindustrie heeft ook in mei 2010 teleurstellende resultaten behaald: de omzet en de gemiddelde dagproductie bleven duidelijk achter bij het niveau van een jaar eerder. De afzetprijs was iets hoger dan in mei vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (mei 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (mei 2010)

Omzet lager

De meubelindustrie heeft in mei 2010 bijna 9 procent minder omgezet dan een jaar eerder. In eigen land lag het bedrag aan verkopen bijna 8 procent onder het niveau van mei 2009, over de grens was dit bedrag 15 procent lager. Iets hogere afzetprijzen hadden een positief effect op de omzet. De omzet werd juist negatief beïnvloed door twee werkdagen minder in vergelijking met mei vorig jaar.

Afzetprijs blijft stijgen

Ook in mei 2010 was de afzetprijs hoger. Per eenheid gereed product betaalden afnemers gemiddeld 1 procent meer dan in de overeenkomstige maand van het jaar ervoor. Hierbij liepen de ontwikkelingen in binnen- en buitenland nauwelijks uiteen.

Productie kleiner

In mei nam in de meubelindustrie het volume van de gemiddelde dagproductie met ruim 6 procent af vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Na een korte opleving in januari had de branche de afgelopen vier maanden te kampen met productieverliezen.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In augustus (verslagmaand juni 2010) worden de realisaties in de hout- en bouwmaterialenindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Hout- en bouwmaterialenindustrie         juni 2010, oktober 2010, februari 2011

Textiel-, kleding- en lederindustrie         juli 2010, november 2010, maart 2011

Papier- en grafische industrie               augustus 2010, december 2010, april 2011

Meubelindustrie                                      september 2010, januari 2011, mei 2011