Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

In de papier- en grafische industrie was in december 2009 de omzet lager dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat de branche meer produceerde dan een jaar eerder en dat papierindustrie een hogere waarde van de orderontvangsten had. Per eenheid gereed product daalden de prijzen.

Omzet, productie en afzetprijs (december 2009)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2009)

Omzet en afzet opnieuw lager

De papier- en grafische industrie heeft in december 2009 ruim 1,5 procent minder omgezet dan in december 2008. Deze omzetdaling komt geheel voor rekening van dalende producentenprijzen. Als gevolg van een ander werkdagpatroon rondom de feestdagen was het gemiddelde afzetvolume per werkdag kleiner dan een jaar eerder.

In december werd de omzetdaling in de totale branche grotendeels veroorzaakt door de papierindustrie en dan met name door een omzetdaling van bijna 5 procent op de Nederlandse markt. De buitenlandse omzet van de papierindustrie daalde met ruim 0,5 procent. De grafische industrie had iets minder omzet dan in december 2008. De omzetdaling van bijna 6 procent in het binnenland werd bijna volledig goedgemaakt door een toename van bijna 30 procent op de exportmarkt.

In het vierde kwartaal van 2009 werd in de papier- en grafische industrie bijna 8 procent minder omgezet dan in dezelfde periode van 2008. Over heel 2009 daalde de omzet met 12 procent. In de papierindustrie daalde de omzet met 14 procent en in de grafische industrie met bijna 9 procent.

Hogere waarde ontvangen orders

In december 2009 vertegenwoordigde de waarde van de orderportefeuille voor de eerste keer in ruim anderhalf jaar een hogere waarde dan in dezelfde maand een jaar eerder. De toename van 1,5 procent kwam geheel voor rekening van een grotere vraag op de buitenlandse markt. In eigen land daalde de waarde van de orderontvangsten.

In het vierde kwartaal daalde de waarde van de ontvangen orders met ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Omdat in de eerste drie kwartalen van 2009 de vraag naar nieuwe orders nog sterker was achtergebleven, kwam de waarde van de orderontvangsten over heel 2009 13 procent lager uit.

Afzetprijzen lager

De afzetprijzen van de papier- en grafische industrie waren in december 2009 een kleine 3 procent lager dan een jaar eerder. In het binnenland was de daling ruim 2 procent en in het buitenland ruim 4,5 procent. In de papierindustrie was de prijsdaling relatief iets groter dan in de grafische industrie.

Over heel 2009 daalden de prijzen in de gehele branche met ruim 3,5 procent. In de papierindustrie daalden de verkoopprijzen met bijna 6 procent. De prijzen, die producenten van de grafische industrie in rekening brachten, daalden met ruim 1 procent.

Productietoename in december

Nadat ruim een jaar iedere maand de gemiddelde dagproductie telkens een kleiner volume had dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar, brak december 2009 met deze trend. De branche kon het sombere jaar afsluiten met een productiegroei van een kleine 3 procent.

Het lichtpuntje van december kon niet verhinderen dat de productie in het vierde kwartaal bijna 2,5 procent kleiner was dan in dezelfde periode van 2008. In heel 2009 werd bijna 7 procent minder geproduceerd dan in 2008.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In maart (verslagmaand januari 2010) worden de realisaties in de meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      januari 2010, mei 2010, september 2010

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2010, juni 2010, oktober 2010

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2010, juli 2010, november 2010

Papier- en grafische industrie               april 2010, augustus 2010, december 2010