Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van oktober 2008 blijkt dat het beeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie minder rooskleurig is. De orderontvangsten zijn afgenomen en de oordelen zijn negatief te noemen. Er wordt een gelijke productie in de komende maanden verwacht. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als tamelijk pessimistisch.

Afname orderontvangsten

De ondernemers zagen in september hun orderontvangsten afnemen ten opzichte van augustus. De tevredenheid over de buitenlandse orderpositie is iets verbeterd. Het oordeel over de totale orderpositie wijzigde niet deze maand. Het oordeel over de voorraad gereed product is iets verslechterd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel  en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Gelijk blijvende productie verwacht

Volgens de ondernemers is de productie in september iets gedaald ten opzichte van een maand eerder. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een gelijk blijvende productie. Verder verwacht men gelijke afzetprijzen en een daling van de personeelssterkte.

Verwachting voor oktober tot en met december 2008

Verwachting voor oktober tot en met december 2008

Lichte toename buitenlandse afzet verwacht

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat in het derde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt niet veranderd is. De concurrentiepositie op de buitenlandse markt is iets verslechterd. De ondernemers voorzien een nog een kleine toename van de buitenlandse afzet in het vierde kwartaal. De bezettingsgraad is in het derde kwartaal iets gedaald en komt uit op 84,6. Over de huidige productiecapaciteit zijn de ondernemers iets tevredener dan het vorige kwartaal.