Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

In augustus 2007 heeft de branche meer omgezet en geproduceerd dan in augustus vorig jaar. De waarde van de orderontvangsten was echter lager. Datzelfde geldt ook voor de verbruiks- en afzetprijzen. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het tweede kwartaal groter dan in hetzelfde kwartaal van het vorige jaar.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(augustus 2007 t.o.v. augustus 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet hoger in augustus

In augustus 2007 is bijna 3 procent meer omgezet. Lagere afzetprijzen hadden een negatieve invloed op de omzet. Het volume van de omzet groeide daarentegen met ruim 4,5 procent. Dit is vooral toe te schrijven aan een grotere afzet van producten in het binnenland.

Van de drie subbranches presteerde de aardolie-industrie ronduit het slechtst. Stagnerende verkopen op de exportmarkten zorgden er onder meer voor dat de omzet in deze subbranche met ruim 6 procent afnam. Per gemiddelde werkdag werd ruim 1 procent minder producten afgezet. De chemische industrie en de rubber- en kunststofindustrie kunnen betere verkoopresultaten overleggen. In de chemie nam de omzet zowel in waarde als in volume met circa 6,5 procent toe. Voor de rubber- en kunststofindustrie was augustus zelfs de beste maand van 2007. De subbranche verkocht in augustus gemiddeld 6 procent meer eenheden product. Doordat ook de afzetprijzen stegen, kwam de omzet bijna 9 procent hoger uit.

Waarde orderontvangst lager

Drieënhalf jaar lang was iedere maand de waarde van de orderontvangsten in de chemische industrie hoger dan in de overeenkomstige maand van het voorgaande jaar. Maar in augustus stokte de groei en bleef de waarde van de orderontvangsten bijna 2 procent onder het niveau van augustus 2006.

Afzetprijs lager

In augustus 2007 waren de prijzen van grond- en hulpstoffen in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie lager dan in augustus 2006. Dit is vooral toe te schrijven aan de lagere olieprijs. Ruwe olie wordt in dollars afgerekend. Omdat de euro ten opzichte van de dollar duurder werd, hadden de ondernemers in de aardolie-industrie met deze ontwikkeling nog een extra voordeel. Daarmee is de ruim 7 procent lagere verbruiksprijs in de aardolie-industrie grotendeels verklaard. De goedkopere grond- en hulpstoffen hebben er mede voor gezorgd dat de ondernemers in deze subbranche de prijs van hun eindproducten konden verlagen.

De prijs van grond- en hulpstoffen in de chemie was met bijna 1,5 procent gedaald. Ondanks die lagere verbruiksprijzen bleven de prijzen van eindproducten vrijwel onveranderd ten opzichte van augustus vorig jaar.

De rubber- en kunststofindustrie laat een ander beeld zien. Daar waren de grond- en hulpstoffen, met 0,5 procent, iets duurder dan vorig jaar. Mede hierdoor is het eindproduct gemiddeld bijna 2,5 procent in prijs gestegen.

Productiegroei zet door

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in augustus één van de best presterende branches van de industrie. De productie groeide met ruim 4,5 procent. Behalve een klein dipje in september vorig jaar is het productievolume al twee jaar lang iedere maand groter dan de overeenkomstige maand een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het tweede kwartaal van 2007 ruim 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. Het is al het achtste kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het jaar 2006 werd afgesloten met een royale plus van 3 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen