Realisaties: papier- en grafische industrie

De omzet van de papier- en grafische industrie was in oktober 2005 hoger dan in oktober 2004. Dit is een positief signaal nadat ook het derde kwartaal uitkwam in de plus. Ook het omzetvolume en de gemiddelde dagproductie waren groter. De invloed van veranderingen in de afzetprijzen op de omzet was in deze periode verwaarloosbaar. De verbruiksprijs, kosten gemaakt voor grond- en hulpstoffen en energie, lag iets hoger dan in oktober 2004.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2005 t.o.v. oktober 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet hoger

De omzet van de papier- en grafische industrie was in oktober van dit jaar ruim 3 procent hoger dan de omzet van dezelfde maand in 2004. Zowel binnen onze landsgrenzen als daarbuiten was sprake van een omzettoename, maar de stijging in eigen land lag met ruim 3,5 procent wat hoger dan de krappe 2 procent op de exportmarkt. De stijging van het omzetvolume was van vergelijkbare omvang waaruit blijkt dat prijsfluctuaties in deze periode een beperkte invloed hadden op de omzet.

In de onderliggende bedrijfstakken zijn wel verschillen zichtbaar. Zo realiseerde de papierindustrie vooral een omzetgroei op de exportmarkt terwijl de grafische industrie een hogere omzet realiseerde op de binnenlandse markt.

Iets minder orderontvangsten

De waarde van de orderontvangsten in de papierindustrie (niet beschikbaar voor de grafische industrie) was in oktober 2005 met een afname van 1 procent, iets lager dan in oktober 2004. In de maanden daaraan voorafgaand werd telkens een klein plusje genoteerd met een uitzondering in juli toen er een duidelijkere toename van ruim 4,5 procent was.

Ongunstige ontwikkeling marges papierindustrie

In de papierindustrie lagen de verbruiksprijzen in oktober van dit jaar bijna 4 procent boven het niveau van oktober 2004. Deze kosten werden door de ondernemers niet doorberekend aan hun afnemers. De afzetprijzen lagen in deze periode namelijk 1 procent lager. Al vanaf januari 2005 zijn de verbruiksprijzen in de papierindustrie elke maand hoger dan in de vergelijkbare maand een jaar daarvoor. Omdat de hogere verbruiksprijzen niet of slechts gedeeltelijk werden doorberekend in de afzetprijzen staan de winstmarges in de papierindustrie onder druk.

In de grafische industrie zat weinig beweging in de prijzen. In oktober van 2005 lagen zowel de afzet- als verbruiksprijzen op vrijwel hetzelfde niveau dan in oktober van 2004.

Gemiddelde dagproductie gegroeid

In oktober 2005 was de gemiddelde dagproductie ruim 1,5 procent groter dan in oktober van 2004. Het derde kwartaal werd ook al afgesloten met een hogere productie dan in het derde kwartaal van 2004. De toename van de productie deed zich zowel in de papier- als in de grafische industrie voor, maar de toename is wat groter in de grafische industrie.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het tweede kwartaal van 2005 was het volume van de bruto toegevoegde waarde ruim 2 procent groter dan in het zelfde kwartaal het jaar ervoor. In het eerste kwartaal was het volume van de bruto toegevoegde waarde nog bijna 2,5 procent kleiner dan het eerste kwartaal van 2004.

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002– oktober 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002– oktober 2005)