Oordeel en verwachtingen: papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van oktober 2005 laat voor de papier- en grafische industrie een verbeterd beeld zien. De orderontvangsten zijn fors toegenomen, de binnenlandse concurrentiepositie verbeterde, er waren minder productiebelemmeringen en voor de komende maanden wordt er een flinke productiestijging verwacht. Wel waren de ondernemers minder te spreken over de orderpositie. 

Orderontvangsten opnieuw fors toegenomen

Van augustus op september ontvingen de ondernemers aanzienlijk meer orders, zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt. Een toename van de orders is, vooral op de binnenlandse markt, gebruikelijk voor de tijd van het jaar en vond vooral plaats bij de drukkerijen. Het oordeel over de orderpositie verslechterde, evenals de index van de orderpositie. De oordelen over de orderontvangsten en de voorraden wijzigden nauwelijks.

Minder productiebelemmeringen

Ongeveer één op de zeven ondernemers ondervond productiebelemmeringen in het derde kwartaal van 2005, meestal als gevolg van te weinig vraag. In het voorgaande kwartaal was dit nog bijna één op drie. De producenten zagen hun binnenlandse concurrentiepositie verbeteren. Op de buitenlandse markt veranderde hun concurrentiepositie nagenoeg niet. Het aandeel ondernemers dat de productiecapaciteit als te groot beschouwt is in de laatste tien jaar niet zo groot geweest als in het derde kwartaal van 2005.

Flinke toename productie verwacht

Voor de periode oktober tot en met december 2005 verwachten de ondernemers in de papier- en grafische industrie een flinke toename van de productie. Ook de buitenlandse afzet zal naar eigen zeggen fors toenemen. Ruim negentig procent geeft aan geen verandering van de verkoopprijzen te verwachten.

Eén op vijf verwacht afname personeel

Bijna één op de vijf ondernemers in de branche verwacht een afname van de personeelssterkte in de komende maanden. Bij de papierindustrie is dit ongeveer één op acht, bij de drukkerijen bijna een kwart van de ondernemers.

Verwachting voor oktober tot en met december 2005,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor oktober tot en met december 2005