Melkgeiten, 2000 - 2020

Aantal biologische melkgeiten en aantal arbeidsjaareenheden op bedrijven met melkgeiten of melkkoeien, voor de jaren 2000 - 2020.
Aantal bedrijven en aantal melkgeiten op biologisch gecertificeerde bedrijven voor de jaren 2015 – 2020. Daarnaast bevat deze tabel gegevens over het aantal arbeidsjaareenheden naar geslacht en gezinsarbeid of niet-gezinsarbeid op bedrijven met melkgeiten of melkkoeien voor de jaren 2000 en 2020.