Bijlage bij Hulp en steun van familie, vrienden en kennisen

Deze bijlage hoort bij: Bevolkingstrends: Hulp en steun van familie, vrienden en kennissen. Tabel 1. Aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat toegang heeft tot hulpbronnen op praktisch, persoonlijk en politiek terrein naar persoonskenmerken, 2010.

Downloads