Vroege raming areaal akkerbouw- en tuinbouwgewassen, 2012

Vroege raming oppervlakte van akker- en tuinbouwgewassen op basis van de Landbouwtelling 2012.

Downloads