Gemeenten naar aandeel geboorten bij alleenstaande moeders, 2009

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010