Gemeenten naar aandeel geboorten bij alleenstaande moeders, 2009

15-12-2010 11:20

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010