Jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019-2021

Deze tabel bevat het gemiddeld jaarkilometrage van vrachtvoertuigen uitgesplitst naar type voertuig, leeftijd voertuig en gewichtsklasse voor verslagjaar 2019 t/m 2021.

Tabel 1 t/m 3 geven het gemiddeld jaarkilometrage van lichte en zware vrachtvoertuigen weer, uitsplitst naar variabelen zoals leeftijd, gewichtsklasse en segment. Tabel 4 t/m 6 bevatten exact dezelfde uitsplitsingen als tabel 1 t/m 3, maar dan met het gemiddeld jaarkilometrage omgerekend naar 365/366 dagen.

Het gemiddeld jaarkilometrage wordt door het CBS geschat op basis van tellerstanden geregistreerd door de RDW. Voor het jaarkilometrage per 365/366 dagen wordt het dagkilometrage van voertuigen omgerekend alsof alle voertuigen gedurende het hele kalenderjaar op de weg waren. In de praktijk is dit niet het geval. Dit cijfer is dan ook ongeschikt om de totale verkeersprestatie van een groep voertuigen te berekenen.

De cijfers over bestelautokilometers in 2021 hebben een voorlopige status, 2019 en 2022 zijn definitief. Voor de overige vrachtvoertuigen geldt dat de cijfers over 2020 en 2021 voorlopig zijn, en de cijfers over 2019 definitief.

Deze tabel is samengesteld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).