Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)

Tabel betreft een aantal gemiddelden over woonruimten berekend op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.
In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over woonruimten. Per type woonruimte de gemiddelde: bouwkosten per kubieke meter, bouwkosten per vierkante meter, inhoud, oppervlakte en bouwkosten Deze tabel geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en verdere regionalisering van de regulier op Statline gepubliceerde gegevens.

De opdrachtgever is het ministerie van BZK.