Regionale omzetontwikkelingen en –niveaus per COROP-gebied

Regionale omzetontwikkelingen en –niveaus per COROP-gebied en provincie van horeca en logiesaccommodaties.
Bekostigd door NBTC Holland Marketing t.b.v. het beter in beeld brengen van de toerismebranche op regionaal niveau.