Projecties gezonde levensverwachting 2018-2040

Uitkomsten van de projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid tot 2040.
In 2014 heeft het CBS voor het eerst berekeningen gepubliceerd waarin de trends in sterfte en gezondheid naar de toekomst worden doorgetrokken (projecties). Deze zijn nu bijgewerkt met gegevens uit de jaren 2013-2017. De resultaten voor het verwachte aantal gezonde levensjaren zijn berekend voor twee gezondheidsbegrippen: afwezigheid van fysieke beperkingen en als goed ervaren gezondheid. De tabel bevat gegevens voor levensverwachting vanaf geboorte en voor de resterende levensverwachting van 60-jarigen.