Personen met gebruik zorg zonder verblijf (ZZV) naar combinaties van functies, 2011