Vormgevers in Nederland (verdieping); uitkomsten en toelichting

In februari 2007 heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek een onderzoek uitgevoerd voor Premsela naar het aantal vormgevers in Nederland. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het rapport 'Vormgevers in Nederland'. Premsela heeft gevraagd een aantal uitkomsten uit dit onderzoek nader toe te lichten. De resultaten van deze verdieping zijn opgenomen in dit document.