Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022

Waardevermindering financiële derivaten decentrale overheden houdt aan in 2020

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de positie van decentrale overheden in financiële derivaten. De aanleiding van dit onderzoek was het feit dat de Europese regelgeving (ESR2010) bepaalt dat aangehouden derivaten tegen de marktwaarden moeten worden geregistreerd in de Nationale Rekeningen. Dit komt niet overeen met het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), waardoor het CBS de benodigde data niet beschikbaar had om in de Nationale Rekeningen te verwerken. Door middel van onderzoek van jaarverslagen heeft het CBS nu een raming gemaakt om deze cijfers correct op te kunnen nemen in de Nationale Rekeningen.

Een financieel derivaat of ‘afgeleid product’ is een financieel instrument waarvan de waarde is afgeleid van een onderliggende waarde. De onderliggende waarde kan bijvoorbeeld een aandeel of aandelenindex zijn, maar ook de stand van de rente, een valuta of een grondstof. De meest bekende financiële derivaten zijn opties, futures en swaps. Derivaten kunnen worden gebruikt om te speculeren of om risico’s af te dekken. Lokale overheden gebruiken ze over het algemeen om het risico van een hoge rente af te dekken. Het speculatieve karakter van een financieel derivaat kan tegelijkertijd als nadeel worden gezien.

Pakweg 95 procent van de financiële derivaten die lokale overheden aanhielden in 2020 bestond uit zogenoemde ‘payer renteswaps’. In deze publicatie wordt er daarom inhoudelijk ingegaan op deze renteswaps.

Een payer renteswap is een financieel derivaat waarbij de variabele rente van een onderliggende lening wordt gewisseld met de bank voor een vaste rente. Er wordt op deze manier een vaste rente betaald aan de bank en de bank betaalt de oorspronkelijke variabele Euribor2) rente van de onderliggende lening. Op die manier kan het risico van een stijgende rente worden afgekocht. Tijdens de looptijd van een renteswap kan dit contract een marktwaarde krijgen die positief dan wel negatief is. De correlatie tussen de rente en deze marktwaarde is positief. Dat wil zeggen dat een stijgende rente zorgt voor een hogere marktwaarde en een dalende rente voor een lagere marktwaarde. De marktwaarde van het derivaat moet in sommige gevallen betaald worden als het contract tussentijds wordt opgezegd. Het kan ook zijn dat er een bijstortverplichting geldt. In dit geval wordt er, periodiek, ter zekerheid een bedrag als onderpand aan de tegenpartij gegeven. Dit bedrag compenseert daarmee een negatieve marktwaarde.

Wanneer geen van deze voorwaarden geldt blijft de marktwaarde puur theoretisch. Niet alle marktwaarden konden uit jaarverslagen worden afgeleid, ongeveer een kwart is door het CBS bijgeraamd.

In de periode 2008 – 2013 is de toename van swapcontacten het grootst. Dit is te zien aan de stijging van de nominale waarde in die periode. De totale waarde van onderliggende leningen waarop een swapcontact is afgesloten piekte in 2013 op ruim 2 miljard euro. Renteswap contracten waren vooral populair bij gemeenten. In datzelfde jaar hadden gemeenten een positie van ongeveer 1,5 miljard euro in renteswaps. Na 2013 is een afname te zien in de totale nominale waarden. Dit hangt samen met een wijziging in de ‘Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden’. Speculeren met publiek geld door middel van onder andere risicovolle financiële derivaten werd hiermee verboden. Deze wetswijziging moest ervoor zorgen dat publieke eenheden minder risico lopen met belastinggeld.

3.1 Nominale en martkwaarde renteswaps decentrale overheden
jaarNominale waarde (mln euro)Marktwaarde (mln euro)
200200
200320
200498-9
200591-7
2006170-2
20071867
2008263-13
2009613-96
20101004-133
20111331-147
20121869-327
20132013-253
20141903-521
20151872-555
20161783-651
20171739-521
20181675-531
20191500-803
20201207-926


Dat lokale overheden juist in de periode 2008 – 2013 veel renteswap contracten afsloten is mogelijk te verklaren uit het feit dat de rente toentertijd relatief laag was. Er werd verwacht dat de rente in de toekomst weer zou stijgen. Daarom werden op grote leningen renteswaps afgesloten. Hiermee verzekerden gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zich van een lange financieringsbehoefte zonder toekomstige renterisico’s. Het risico van een stijgende rente werd immers veiliggesteld. Dit pakte anders uit. In de naweeën van de krediet- en eurocrisis kampten de Europese economieën met lage economische groei en ook was de inflatie laag. Om dit te beteugelen startte de Europese Centrale Bank (ECB) in 2015 met het zogenoemde opkoopprogramma. Dit duurde tot 2019. Door de coronacrisis lanceerde de ECB in 2020 een nieuw opkoopprogramma om de economieën aan te sterken. Naast deze opkoopprogramma’s verlaagde de ECB de refirente tot deze gezakt was tot het minimum van 0 procent in 2016. De refirente, ofwel herfinancieringsrente, is de rente die financiële instellingen betalen wanneer zij geld opnemen bij de centrale bank.
De depositorente, die altijd onder de refirente ligt, zakte in 2014 al onder de 0 procent, wat een negatieve rente betekent. Dit had als gevolg dat de Euribor rente bleef dalen en zelfs negatief werd.
Tegelijkertijd is te zien dat de marktwaarden van de swapcontracten na 2008 in een negatieve trend terechtkomen. Dit heeft onder meer te maken met de dalende Euribor rente sinds de kredietcrisis en de daaropvolgende eurocrisis. Eind 2020 is de marktwaarde van het totaal aan swapcontracten van decentrale overheden 927 miljoen euro in de min.

3.2 Ontwikkeling Euribor rente
jaarmaand1 maands (%)3 maands (%)6 maands (%)
2003januari2,85482,83182,7581
2003februari2,77482,68752,5777
2003maart2,6012,532,4507
2003april2,57622,53332,4695
2003mei2,52042,40052,3084
2003juni2,1772,15192,0843
2003juli2,13062,132,0925
2003augustus2,12232,14042,1721
2003september2,1262,14732,1776
2003oktober2,10012,14362,1727
2003november2,08672,1592,2241
2003december2,13152,14632,1995
2004januari2,07592,08952,1154
2004februari2,06062,07052,0859
2004maart2,04282,02882,0185
2004april2,05232,04882,0614
2004mei2,0612,08592,136
2004juni2,07622,11272,1885
2004juli2,07552,1162,1878
2004augustus2,0772,11432,1691
2004september2,07782,11862,2003
2004oktober2,08622,14732,1906
2004november2,11012,17032,2173
2004december2,1672,17322,2065
2005januari2,1112,14542,192
2005februari2,10392,13832,1846
2005maart2,1032,13722,1918
2005april2,10472,13722,1722
2005mei2,10412,12562,1441
2005juni2,10392,1112,1069
2005juli2,10642,11942,1345
2005augustus2,11262,13252,1595
2005september2,11522,13912,1666
2005oktober2,12092,19662,272
2005november2,22252,36092,5002
2005december2,41122,47292,6003
2006januari2,38852,51172,6507
2006februari2,45862,60042,7248
2006maart2,63332,72262,872
2006april2,64892,79382,9561
2006mei2,69262,8893,0582
2006juni2,86912,98573,158
2006juli2,93893,10223,2875
2006augustus3,09413,22653,4096
2006september3,15723,33543,5275
2006oktober3,35013,5023,6446
2006november3,42143,59723,7281
2006december3,643,68423,7894
2007januari3,61593,75193,8897
2007februari3,65113,81823,9444
2007maart3,84393,89093,9963
2007april3,8593,97534,0974
2007mei3,91944,07144,1966
2007juni4,09824,14784,283
2007juli4,1054,21624,3585
2007augustus4,30814,54364,5938
2007september4,43394,74174,7513
2007oktober4,23554,68744,6634
2007november4,2164,63854,6297
2007december4,71144,84844,8194
2008januari4,19734,48154,5014
2008februari4,18214,36214,3565
2008maart4,30464,59644,593
2008april4,36914,78354,7954
2008mei4,38744,85744,8975
2008juni4,47244,94055,0883
2008juli4,47164,9615,1482
2008augustus4,48754,96525,1602
2008september4,65995,01925,219
2008oktober4,83135,11315,1781
2008november3,84334,23834,2948
2008december2,99293,29263,3653
2009januari2,14182,45652,5389
2009februari1,62831,94312,034
2009maart1,26911,63551,7745
2009april1,0121,42231,6083
2009mei0,88441,28171,4803
2009juni0,91341,22791,4356
2009juli0,60970,9751,2129
2009augustus0,5080,86051,1154
2009september0,45510,77211,0423
2009oktober0,42970,73751,0167
2009november0,43520,71620,9931
2009december0,4780,7120,9956
2010januari0,4370,680,977
2010februari0,4210,6620,965
2010maart0,4060,6450,952
2010april0,4050,6450,955
2010mei0,4230,6870,982
2010juni0,4460,7281,012
2010juli0,5830,8491,104
2010augustus0,640,8961,147
2010september0,6180,8811,137
2010oktober0,7840,9981,224
2010november0,8341,0421,269
2010december0,8111,0221,251
2011januari0,7931,0171,254
2011februari0,8941,0871,352
2011maart0,9031,1761,483
2011april1,1271,3211,621
2011mei1,2431,4251,707
2011juni1,2791,4891,749
2011juli1,4221,5981,818
2011augustus1,3731,5521,755
2011september1,3471,5361,736
2011oktober1,3631,5761,776
2011november1,2271,4851,706
2011december1,1431,4261,671
2012januari0,8361,2221,505
2012februari0,6261,0481,345
2012maart0,4670,8581,164
2012april0,4090,7441,04
2012mei0,3940,6850,97
2012juni0,380,6590,935
2012juli0,2190,4970,779
2012augustus0,1320,3320,606
2012september0,1190,2460,484
2012oktober0,1110,2080,412
2012november0,1090,1920,36
2012december0,1110,1850,324
2013januari0,1130,2050,344
2013februari0,120,2230,362
2013maart0,1180,2060,329
2013april0,1180,2090,324
2013mei0,1120,2010,299
2013juni0,1210,210,321
2013juli0,1250,2210,336
2013augustus0,1280,2260,342
2013september0,1280,2230,34
2013oktober0,1280,2260,342
2013november0,1320,2230,327
2013december0,2140,2740,371
2014januari0,2240,2920,396
2014februari0,2240,2880,387
2014maart0,2320,3050,407
2014april0,2530,330,43
2014mei0,2590,3250,417
2014juni0,1530,2410,333
2014juli0,0960,20480,305
2014augustus0,0850,1920,292
2014september0,0180,0970,2
2014oktober0,0080,0830,184
2014november0,010,0810,182
2014december0,0230,0810,176
2015januari0,0050,0630,152
2015februari00,0480,126
2015maart-0,010,0270,097
2015april-0,0290,0050,073
2015mei-0,05-0,010,057
2015juni-0,063-0,0140,049
2015juli-0,071-0,0190,049
2015augustus-0,088-0,0280,044
2015september-0,105-0,0370,035
2015oktober-0,116-0,0540,02
2015november-0,14-0,088-0,015
2015december-0,19-0,126-0,04
2016januari-0,223-0,146-0,061
2016februari-0,246-0,184-0,115
2016maart-0,308-0,229-0,134
2016april-0,341-0,249-0,138
2016mei-0,348-0,257-0,145
2016juni-0,356-0,268-0,162
2016juli-0,369-0,295-0,188
2016augustus-0,37-0,298-0,189
2016september-0,371-0,302-0,199
2016oktober-0,371-0,309-0,207
2016november-0,373-0,313-0,215
2016december-0,37-0,316-0,218
2017januari-0,371-0,326-0,236
2017februari-0,372-0,329-0,241
2017maart-0,372-0,329-0,241
2017april-0,372-0,33-0,246
2017mei-0,373-0,329-0,251
2017juni-0,373-0,33-0,267
2017juli-0,373-0,33-0,273
2017augustus-0,372-0,329-0,272
2017september-0,372-0,329-0,273
2017oktober-0,372-0,33-0,274
2017november-0,372-0,329-0,274
2017december-0,369-0,328-0,271
2018januari-0,369-0,328-0,274
2018februari-0,37-0,329-0,275
2018maart-0,371-0,328-0,271
2018april-0,372-0,328-0,27
2018mei-0,371-0,325-0,27
2018juni-0,37-0,322-0,269
2018juli-0,37-0,321-0,269
2018augustus-0,37-0,319-0,267
2018september-0,371-0,319-0,268
2018oktober-0,37-0,318-0,264
2018november-0,369-0,316-0,257
2018december-0,367-0,312-0,241
2019januari-0,366-0,308-0,236
2019februari-0,368-0,308-0,232
2019maart-0,367-0,309-0,23
2019april-0,367-0,31-0,231
2019mei-0,369-0,312-0,237
2019juni-0,385-0,329-0,279
2019juli-0,395-0,365-0,347
2019augustus-0,41-0,408-0,405
2019september-0,448-0,418-0,394
2019oktober-0,455-0,413-0,362
2019november-0,45-0,401-0,337
2019december-0,453-0,395-0,336
2020januari-0,4569-0,3911-0,3301
2020februari-0,4731-0,4088-0,3552
2020maart-0,4777-0,4166-0,3649
2020april-0,4281-0,254-0,192
2020mei-0,4643-0,272-0,1431
2020juni-0,4929-0,376-0,2227
2020juli-0,5088-0,4441-0,3461
2020augustus-0,5173-0,4797-0,4329
2020september-0,5217-0,4914-0,4626
2020oktober-0,5385-0,5091-0,494
2020november-0,5414-0,5209-0,509
2020december-0,5607-0,5381-0,5186
Bron: ECB Statistical Warehouse

Door de renteswaps betalen decentrale overheden sindsdien een vaste rente die doorgaans hoger ligt dan de initiële variabele rente van de onderliggende lening. Het CBS heeft ook een raming gemaakt hoeveel geld decentrale overheden hierdoor kwijt zijn aan extra rentebetalingen. Figuur 3.3 laat een tijdreeks zien van de vaste rente die betaald wordt aan de bank minus de oorspronkelijke variabele Euribor rente die decentrale overheden terugkrijgen van de bank als gevolg van de renteswap.

In de periode 2012 – 2019 waren zij ongeveer 63 miljoen euro per jaar meer kwijt aan rentebetalingen door deze renteswaps. In 2020 viel dit bedrag terug tot 48 miljoen euro, omdat er dat jaar relatief meer swapcontracten ten einde liepen dan in voorgaande jaren.

3.3 Effect renteswaps op rentebetalingen van decentrale overheden
jaarGemeenten (mln euro)Provincies (mln euro)Gemeenschappelijke Regelingen (mln euro)
2002000
2003000
2004-200
2005-100
2006000
2007101
2008-1-10
2009-9-8-2
2010-18-6-2
2011-21-7-1
2012-47-12-3
2013-47-15-3
2014-52-9-4
2015-54-10-4
2016-54-10-4
2017-54-10-3
2018-51-10-3
2019-47-9-3
2020-37-9-2

2) Euro Interbank Offered Rate. Dit is het benchmarktarief op de geldmarkt (kredieten tot 1-2 jaar). De Euribor wordt doorgaans in de financiële wereld gebruikt voor het vaststellen van renten voor afgeleide producten. Hieronder vallen ook Renteswaps. De hoogte van de Euribor correleert sterkt met de basisherfinancieringsrente (refirente), van de ECB en de verwachte ontwikkeling hiervan.