Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijssoort Levensbeschouwelijke grondslag Schoolgrootte Perioden Onderwijsinstellingen (aantal) Leerlingen - studenten (aantal)
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Totaal 2021/'22* 59 503.493
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* 1 361
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 1 678
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 7 10.562
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 14 46.219
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 15 114.278
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* 21 331.395
Totaal mbo (excl. extranei) Openbare scholen Totaal 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Openbare scholen <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Openbare scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Openbare scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Openbare scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Openbare scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Openbare scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Openbare scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Openbare scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal bijzondere scholen Totaal 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal bijzondere scholen <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal bijzondere scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal bijzondere scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal bijzondere scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal bijzondere scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal bijzondere scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal bijzondere scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal bijzondere scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Protestants-christelijke scholen Totaal 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Protestants-christelijke scholen <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Protestants-christelijke scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Protestants-christelijke scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Protestants-christelijke scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Protestants-christelijke scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Protestants-christelijke scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Protestants-christelijke scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Protestants-christelijke scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Rooms-katholieke scholen Totaal 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Rooms-katholieke scholen <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Rooms-katholieke scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Rooms-katholieke scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Rooms-katholieke scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Rooms-katholieke scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Rooms-katholieke scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Rooms-katholieke scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Rooms-katholieke scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Overig bijzondere scholen Totaal 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Overig bijzondere scholen <= 100 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Overig bijzondere scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Overig bijzondere scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Overig bijzondere scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Overig bijzondere scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Overig bijzondere scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Overig bijzondere scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Totaal mbo (excl. extranei) Overig bijzondere scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2021/'22* . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat per school-/studiejaar uitkomsten over onderwijsinstellingen (scholen) onderscheiden naar onderwijssoort, levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en grootte (aantal leerlingen/studenten). Het betreft door de overheid bekostigd onderwijs.
De onderwijssoorten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de basiseducatie zijn uit deze tabel weggelaten, omdat het juiste aantal onderwijsinstellingen niet is vast te stellen.
Vanaf het studiejaar 2015/'16 bevat deze tabel, bij onderwijssoort hoger onderwijs, ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek

Gegevens beschikbaar vanaf: school-/studiejaar 1990/'91

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren 1990/'91 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 juli 2022:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Onderwijsinstellingen
Een onderwijsinstelling is het geheel van vestigingen van de betreffende instellingen. Het betreft hier door de overheid bekostigde instellingen.
Leerlingen - studenten
Aantallen leerlingen en studenten aan door de overheid bekostigde instellingen.