Opengrondsgroentenbedrijven: aanzienlijke schaalvergroting

© ANP

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentenbedrijven met 40 procent gedaald tot 1,0 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de opengrondsgroentenbedrijven 21 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 14 procent meer is dan in 2000. In 2013 werd met één arbeidsjaareenheid 4,4 hectare grond bewerkt en 91 duizend euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 3,6 hectare grond en 45 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de opengrondsgroententelers tot een 100 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale opengrondsgroentensector is in de periode 2000-2013 met 89 procent toegenomen.

Opengrondsgroentenbedrijven,  totaal

2012-opengrondsgroente-g1

Het doorsnee opengrondsgroentenbedrijf

In 2013 had het gemiddelde opengrondsgroentenbedrijf 21 hectare cultuurgrond, 89 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 212 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee opengrondsgroentenbedrijf met 56 procent toegenomen.

Gemiddelden opengrondsgroentenbedrijven

2012-opengrondsgroenten-g2